tin thể thao

tin-trung-thuong
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA HỘI ĐỒNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHU VỰC MIỀN NAM
Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12C-2021

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12C-2021

Thursday , 30 Dec 2021

Mở ngày 21/12/2021

Đọc tiếp

Công ty XSKT Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo kết quả trả thưởng

Công ty XSKT Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo kết quả trả thưởng

Wednesday , 15 Dec 2021

Công ty XSKT Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo kết quả trả thưởng
(Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021)

                                       * Kỳ vé 12A mở thưởng ngày thứ Ba (07/12/2021) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành:

Khách hàng TP.Hồ Chí Minh đã trúng Giải phụ đặc biệt.
 
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 10/12/2021 là:

1.602.002.700.000đ, trong đó trả thưởng giải Đặc biệt là 646.000.000.000đ (Sáu trăm bốn mươi sáu tỷ đồng).

Đọc tiếp

Kết quả mở thưởng vé số Bình Thuận ngày 25/11/2021, ký hiệu 11K4

Kết quả mở thưởng vé số Bình Thuận ngày 25/11/2021, ký hiệu 11K4

Sunday , 12 Dec 2021

Kết quả mở thưởng vé số Bình Thuận ngày 25/11/2021, ký hiệu 11K4:

+Khách hàng tạiTỉnh Tiền Giangđã trúng giảiđặc biệt, tổng giá trị giải thưởng: 22tỷ đồng.
+Khách hàng tại Tỉnh Tiền Giangtrúng giải phụ đặc biệt, tổng giá trị giải thưởng: 4,950tỷ đồng.
+Khách hàng tạiTỉnh Trà Vinhđã trúng giải nhất,tổng giá trị giải thưởng: 3,3tỷ đồng.

- Số tiền Công ty chi trả thưởng cho khách hàng trong kỳ thanh toán ngày 30/11/2021là: 8.954tỷ đồng.

- Lũy kế số tiền Công ty đã chi trả thưởng cho khách hàng đến ngày 30/11/2021là: 1.367.996.900.000tỷ đồng.

Đọc tiếp

Kết quả mở thưởng vé số Bình Thuận ngày 25/11/2021, ký hiệu 11K4

Kết quả mở thưởng vé số Bình Thuận ngày 25/11/2021, ký hiệu 11K4

Wednesday , 08 Dec 2021

Kết quả mở thưởng vé số Bình Thuận ngày 25/11/2021, ký hiệu 11K4:
    + Khách hàng tại Tỉnh Tiền Giang đã trúng giải đặc biệt, tổng giá trị giải thưởng: 22 tỷ đồng.
    + Khách hàng tại Tỉnh Tiền Giang trúng giải phụ đặc biệt, tổng giá trị giải thưởng: 4,950 tỷ đồng.
    + Khách hàng tại Tỉnh Trà Vinh đã trúng giải nhất, tổng giá trị giải thưởng: 3,3tỷ đồng.

- Số tiền Công ty chi trả thưởng cho khách hàng trong kỳ thanh toán ngày 30/11/2021 là: 8.954 tỷ đồng.

- Lũy kế số tiền Công ty đã chi trả thưởng cho khách hàng đến ngày 30/11/2021 là: 1.367.996.900.000 tỷ đồng.

 

Đọc tiếp

Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng

Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng

Wednesday , 08 Dec 2021

 

Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng

Thời gian công bố thông tin đến ngày 26/11/2021

 

  • Mẫu vé: đính kèm

  • Kỳ vé: 11D, mở thưởng ngày thứ Ba 23/11/2021.
  • Số tiền trúng Giải đặc biệt trong kỳ: 22.000.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ đồng).
  • Tổng số tiền chi trả thưởng (từ đầu năm tới ngày 26/11/2021):   1.530.899.600.000 đồng.  
  • Khách hàng trúng Giải đặc biệt: Tỉnh Bình Dương.

 

Đọc tiếp

Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng

Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng

Friday , 26 Nov 2021

 

Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng 

Thời gian công bố thông tin đến ngày 19/11/2021

  • Kỳ vé: 11C, mở thưởng ngày thứ Ba 16/11/2021.
  • Số tiền trúng Giải đặc biệt trong kỳ: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng).

  • Tổng số tiền chi trả thưởng (từ đầu năm tới ngày 19/11/2021):   1.489.565.600.000 đồng.  

  • Khách hàng trúng Giải đặc biệt: TP. Hồ Chí Minh

Đọc tiếp

Kết quả mở thưởng vé số Bình Thuận ngày 18/11/2021, ký hiệu 11K3

Kết quả mở thưởng vé số Bình Thuận ngày 18/11/2021, ký hiệu 11K3

Friday , 26 Nov 2021

Kết quả mở thưởng vé số Bình Thuận ngày 18/11/2021, ký hiệu 11K3:
    + Khách hàng tại Tỉnh Bình Thuận đã trúng giải đặc biệt, tổng giá trị giải thưởng: 22 tỷ đồng.
    + Khách hàng tại Tỉnh Bình Thuận trúng giải phụ đặc biệt, tổng giá trị giải thưởng: 4,950 tỷ đồng.
    + Khách hàng tại Tỉnh Tiền Giang đã trúng giải nhất, tổng giá trị giải thưởng: 3,3tỷ đồng.

- Số tiền Công ty chi trả thưởng cho khách hàng trong kỳ thanh toán ngày 22/11/2021 là: 11.044 tỷ đồng.

- Lũy kế số tiền Công ty đã chi trả thưởng cho khách hàng đến ngày 22/11/2021 là: 1.359.042.700.000 tỷ đồng.

Đọc tiếp

Kết quả mở thưởng vé số Bình Thuận ngày 11/11/2021, ký hiệu 11K2

Kết quả mở thưởng vé số Bình Thuận ngày 11/11/2021, ký hiệu 11K2

Friday , 19 Nov 2021

 


    + Khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt, tổng giá trị giải thưởng: 22 tỷ đồng.
    + Khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh trúng giải phụ đặc biệt, tổng giá trị giải thưởng: 4,950 tỷ đồng.
    + Khách hàng tại Tỉnh Vĩnh Long đã trúng giải nhất, tổng giá trị giải thưởng: 3,3tỷ đồng.

- Số tiền Công ty chi trả thưởng cho khách hàng trong kỳ thanh toán ngày 15/11/2021 là: 25.277 tỷ đồng.

- Lũy kế số tiền Công ty đã chi trả thưởng cho khách hàng đến ngày 15/11/2021 là: 1.347.998.000.000 tỷ đồng.

Đọc tiếp

Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng

Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng

Tuesday , 16 Nov 2021

Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng

Đọc tiếp

Công ty XSKT Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo kết quả trả thưởng các giải đặc biệt trong tuần qua

Công ty XSKT Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo kết quả trả thưởng các giải đặc biệt trong tuần qua

Tuesday , 09 Nov 2021

 

* Kỳ vé 11A mở thưởng ngày thứ Ba (02/11/2021) của Công ty XSKTBà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Long An đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 11 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 11A mở thưởng ngày 02/11/2021 với tổng giá trị trả thưởng là: 22.000.000.000đ cho khách hang tại tỉnh Long An.
 
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 05/11/2021 là:  1.415.185.800.000đ, trong đó trả thưởng giải Đặc biệt là 568.000.000.000đ (Năm trăm sáu mươi tám tỷ đồng).

 

Ngoc Trâm

Đọc tiếp

Công ty XSKT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo kết quả trả thưởng

Công ty XSKT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo kết quả trả thưởng

Tuesday , 02 Nov 2021

 

* Kỳ vé 10D mở thưởng ngày thứ Ba (26/10/2021) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 05 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 10D mở thưởng ngày 26/10/2021 với tổng giá trị trả thưởng là: 10.000.000.000đ (Khách hàng tỉnh Đồng Nai).
 
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 29/10/2021 là: 

 1.368.376.200.000đ, trong đó trả thưởng giải Đặc biệt là 546.000.000.000đ (Năm trăm bốn mươi sáu tỷ đồng).

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 7K1

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 7K1

Thursday , 08 Jul 2021

Mở ngày 01/07/2021

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 6E-2021

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 6E-2021

Thursday , 08 Jul 2021

Mở ngày 29/06/2021

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 6K4

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 6K4

Thursday , 08 Jul 2021

Mở ngày 24/06/2021

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 6D-2021

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 6D-2021

Thursday , 08 Jul 2021

Mở ngày 22/06/2021

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 6C-2021

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 6C-2021

Thursday , 08 Jul 2021

Mở ngày 15/06/2021

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 6K2

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 6K2

Tuesday , 29 Jun 2021

Mở ngày 17/06/2021

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 6B-2021

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 6B-2021

Tuesday , 22 Jun 2021

Mở ngày 08/06/2021

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 6K2

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 6K2

Tuesday , 22 Jun 2021

Mở ngày 10/06/2021

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 6A

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 6A

Wednesday , 09 Jun 2021

Mở ngày 01/06/2021

Đọc tiếp

Tỉ số bóng đá Bóng rổ Game casino Kết quả xổ Số Miền Nam Thể thao Cá độ thể thao Baccarat Casino game nổ hũ Baccarat casino Trò chơi poker sòng bạc Trang xổ số chính thức Casino game poker Thể thao trực tiếp Game poker poker